Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu‣ Wirtualne Targi Edukacyjne
xs
sm
md
lg
xl

O nas

Priorytetem Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu jest zapewnienie studentom wykształcenia na najwyższym poziomie, a pracodawcom – absolwentów, posiadających nie tylko wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczne umiejętności zawodowe. Uczelnia przywiązuje szczególną wagę do przekazania studentom właściwej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, które we współczesnym świecie składają się na ogólny wizerunek pracownika i odgrywają istotną rolę w procesie rekrutacji prowadzonej przez pracodawców.

Nasza Uczelnia konsekwentnie i z troską o studenta oraz jego przyszłość, inwestuje w rozwój bazy dydaktycznej i lokalowej. Ponadto, dba o ustawiczny rozwój własnej kadry naukowej, współpracę z instytucjami i zakładami lokalnego rynku pracy, dzięki której studenci mają możliwość doskonalenia praktycznych umiejętności zawodowych w ramach realizowanych praktyk. To Uczelnia, która w każdym zakresie spełni Wasze oczekiwania, ponieważ posiada bardzo dobre warunki lokalowe oraz bogatą ofertę dydaktyczną. Różnorodność oferowanych kierunków kształcenia pozwala każdemu kandydatowi znaleźć kierunek studiów odpowiedni do swoich zainteresowań, pasji i talentów. 

Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu będzie prowadzić rekrutację na studia w 6 Wydziałach: Nauk Ekonomicznych, Nauk Humanistycznych, Nauk Społecznych i Sztuki, Nauk Inżynieryjnych, Nauk o Kulturze Fizycznej i Bezpieczeństwie oraz Nauk o Zdrowiu na studiach 1 i 2 stopnia o profilu praktycznym. Rozpoczęcie kształcenia na studiach w naszej Uczelni z pewnością przyniesie Wam mnóstwo pozytywnych przeżyć, wielu powodów do zadowolenia i satysfakcji oraz pozwoli zrealizować ambitne cele naukowe, dydaktyczne i zawodowe, a tym samym zagwarantuje pewny i wymarzony start w przyszłość.

Oferta Edukacyjna

Bezpieczeństwo wewnętrzne
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3 lata
Język polski
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat


Dietetyka
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3 lata
Język polski
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny


Dietetyka
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
2500.00 PLN / rok


e-Administracja
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3 lata
Język polski
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Specjalizacje
Administracja publiczna i gospodarka nieruchomościami
Administracja w społeczeństwie informacyjnym


e-Administracja
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
2300.00 PLN / rok

Specjalizacje
Administracja publiczna i gospodarka nieruchomościami
Administracja w społeczeństwie informacyjnym


Ekonomia
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3 lata
Język polski
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Specjalizacje
Gospodarka i finanse sektora publicznego
Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw


Ekonomia
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
2300.00 PLN / rok

Specjalizacje
Gospodarka i finanse sektora publicznego
Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw


Ekonomika i finanse przedsiębiorstw
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2 lata
Język polski
Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister


Ekonomika i finanse przedsiębiorstw
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski
Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister


Filologia angielska
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3 lata
Język polski
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Specjalizacje
Tłumaczeniowy
Dwujęzyczny tłumaczeniowy
Dwujęzyczny w biznesie